Dergi Ara >>
Araştırma
1. Obsesif?kompulsif içme ölçeğinin Türkçe şeklinin yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında geçerlilik ve güvenirlik çalışması
C Evren, S Celik, B Evren, R Aksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bazı sosyodemografik faktörlerle ilişkisi
Ö Polatöz, N Kuğu, O Doğan, G Akyüz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):13-23
ÖZET
TAM METİN
3. Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler
F Torun, SD Torun, AN Özaydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):24-31
ÖZET
TAM METİN
4. Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
S Ünal, S Güney, Ş Kartalcı, İ Reyhani
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):32-37
ÖZET
TAM METİN
5. Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı
Y Bez, A Emhan, M Arı, Ş Özen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):38-43
ÖZET
TAM METİN
6. Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi
A Eryılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):44-51
ÖZET
TAM METİN
7. Özkıyım yaşı yükseliyor mu?
N Akgün, AA Özcan, M Karaman, H Yılmaz, S Başyiğit, D Karahan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):52-57
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Sosyal nöronlardan sosyal kognisyona: Şizofreni araştırmalarına etkileri
M Brüne, A Ebert
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):58-68
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu
MH Boztaş, ÇÇ Kaygusuz, Ö Arısoy, S Gürel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):69-74
ÖZET
TAM METİN
10. Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu
S Çelik, E Fidan, C Evren, Y Can, BS Danışmant, Ş Çavaş, E Erten
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):75-79
ÖZET
TAM METİN
11. Steroid ile tetiklenen bir psikoz olgusunda risperidon tedavisi
A Milanlıoğlu, M Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):80-84
ÖZET
TAM METİN
12. Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu
Y Selvi, PG Özdemir, A Atli, SG Kıran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(1):85-88
ÖZET
TAM METİN