Dergi Ara >>
Araştırma
1. Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi
M Karagöz, Üİ Alkaç, N Ergen, N Eradamlar, L Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):180-186
ÖZET
TAM METİN
2. Huzurevindeki Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Bireye Özgü Etkenler ile İlişkisi
A Kılıçoğlu, Ç Yenilmez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):187-195
ÖZET
TAM METİN
3. Demiyelinizan Polinöropatilerde İntravenöz İmmünglobulin G'nin Etkinliği
B Oflazoğlu, H Forta, Ç Öncel, GB Yıldız
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):196-204
ÖZET
TAM METİN
4. Cerrahi Tedavi Uygulanan 63 Lomber Dar Kanal Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi
U Adilay, B Tuğcu, Ö Günaldı, AK Güler, M Günal, M Eseoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):205-209
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Psikiyatrik Hastalıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler
M Karagöz, Üİ Alkaç, N Ergen, N Eradamlar, L Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):210-216
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Viral Ensefalite Bağlı Deliryum: Bir Olgu Sunumu
N Oğuz, C İlnem, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):217-223
ÖZET
TAM METİN
7. Primer Sjögren Sendromunun Nörolojik Bulgusu Olarak Kranyal Sinir Mononöropatisi: Olgu Sunumu
G Somay, P Topaloğlu, GU Halaç, Ö Araal, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(4):224-229
ÖZET
TAM METİN