Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yaşlılarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Eş Tanı Özellikleri
NE Özgüler, F Maner, S Çobanoğlu, T Aker, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):141-145
ÖZET
TAM METİN
2. Genel ve Ruh Sağlığı Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Şizofreniye Bakış Açılarının Karşılaştırılması
Ö Arısoy, A Eşsizoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):146-153
ÖZET
TAM METİN
3. İskemik İnmede Başlangıç National Institute Of Health (NIH) Skorunun Erken Dönem Prognozu Belirlemedeki Değeri: Geniş Hasta Gruplu Retrospektif Bir Çalışma
M Ülker, C Dayan, Y Hoşver, A Dirican, S Günaydın, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):154-157
ÖZET
TAM METİN
4. İntrakranyal Anevrizmaların Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları
A Karasu, S Tural, N Akkoyun, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):158-161
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Epileptik Auralar
T Tokay, SŞ Komsuoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):162-167
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. İlk Başvurusu Psikiyatrik Semptomlar Nedeniyle Olan İleri Evre Primer Progresif Afazi Olgusu
AS Tav, EÖ Albayrak, OA Önal, ME Ceylan, C Güvenç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):168-170
ÖZET
TAM METİN
7. Travmatik Beyin Hasarı Sonrası İntihar Girişimi: Bir Olgu Sunumu
Ç Hocaoğlu, D Sağlam
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):171-174
ÖZET
TAM METİN
8. Psikiyatrik Tablolarla Ortaya Çıkan Kompleks Parsiyel Nöbetlere İlişkin Bir Olgu Sunumu: Panik Belirtili Nöbetler
E Erbek, N Üstün, O Gökbulut, N Eradamlar, RL Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):174-177
ÖZET
TAM METİN
9. Bilateral Posterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı Olan Bir Olgu
N Çolak, IK Aslan, G Bakaç, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):178-181
ÖZET
TAM METİN
10. Akut Paraneoplastik Polinöropati: Olgu Sunumu
G Çelik, G Yüksel, A Akpınar, H Tireli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(3):182-186
ÖZET
TAM METİN