Dergi Ara >>
Araştırma
1. Özkıyım girişiminin serum kolesterol düzeyi ile ilişkisi
B Yeşilkaya, C İlnem, SÇ Güneri, ANG Alataş, Y Atış, CG Aydın, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):196-204
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofrenide bilişsel işlevlerde bozulma
G Aksaray, S Oflu, C Kaptanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):205-210
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Çocukluk (erken) başlangıçlı şizofreni: Tanısal değerlendirmeler, klinik bulgular, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları
İ Görken
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):211-216
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Madde bağımlılığı ve myokard infarktüsü arasındaki ilişki: İki olgu sunumu
B Öztürk, B Turhan, BÇ Özbakış, E Biberci, S Uçak, Y Altuntaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):217-220
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Antidepresif ilaçların yol açtığı cinsel yan etkiler ve başa çıkma yolları
C İncesu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):221-226
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Hafif karpal tünel sendromu tanısında duyarlı elektrofizyolojik yöntemlerin karşılaştırılması
S Kuyucu, N Yıldız, S Üstün, H Grıladze
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):227-231
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Alzheimer hastalığı ve elyazısına etkisi
N Uzun, N Alkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):232-236
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Atipik başlangıçlı bir subakut sklerozan panensefalit olgusu
M Ülker, S Günaydın, N Akbaş, D Ataklı, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):237-239
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
9. Koroner by-pass sonrası gelişen iskemik serebrovasküler hastalıklarda kranial MR-Anjiyografi, karotis-verterbral arter doppler USG sonuçları
M Çabalar, H Aslan, O Yağız, Ş Saçak, G Günel, E Eldelekli, H Caneroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):240-245
ÖZET
TAM METİN
10. Hormon inaktif hipofiz adenomlarında mikrocerrahi tedavi
M Erşahin, K Kılıç, C Özdoğan, T Kaner, A Bakırcı, M Kara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):246-249
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Primer intrakranial sarkomlar: İki olgu sunumu
MD Çalış, V Çalış, Y Başer, M Taşkın, Ö Aksakal, O İncekara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):250-252
ÖZET
TAM METİN
12. Lomber Dumbbell Tümör: Olgu sunumu
Ü Kepoğlu, A Dalgıç, İ Tutkan, S Bilgiç, Z Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(4):253-256
ÖZET
TAM METİN