Dergi Ara >>
Araştırma
1. Alkol Bağımlılarında Temps-A Ölçeği İle Belirlenen Affektif Mizaç Özellikleri ve Bu Özelliklerin MMPI Ölçeği İle Belirlenen Kişilik Özellikleri İle İlişkisi
U Işık
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):5-13
ÖZET
2. Alkol Bağımlıları ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Bağlanma Biçimi Arasındaki İlişki
B Şahin, E Etyemez, Z Arıkan
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):14-18
ÖZET
Derleme
3. Antidepresan İlaçlarda Etki Kaybı
L Sevinçok, A Döndü
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):19-30
ÖZET
Olgu Sunumu
4. Tourette Bozukluğu Tedavisinde Amisulprid Kullanımı
HA Taner
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):31-33
ÖZET
5. Kırk Yıl Sonra Tanı Konan İki Uçlu Bozukluk: Olgu Sunumu
F Bülbül, D Alıcı, N Çelenk, A Ünal, G Alpak, H Savaş
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):34-36
ÖZET
Derleme
6. Yeni Bir Kuramsal Yaklaşım: Otonom Sinir Sistemi İşlevi Olarak Merak
OE Berksun, GH Sayar
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2012; 2(3):37-41
ÖZET