Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 11; Sayı: 2
Araştırma
1. Kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların baş etme yöntemleri
AB Gümüş, S Şıpkın, Ö Erdem
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):79-87
ÖZET
TAM METİN
2. Gebeliğin istenme durumu öznel mutluluğu etkiler mi?
E Gençer, SE Apay
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):88-97
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelerin çalıştıkları şiftlere ve kronotip özelliklerine göre uyku kalitesi, yorgunluk ve dikkat durumlarının belirlenmesi
A Karahan, A Abbasoğlu, Z Uğurlu, SA Işık, G Kılıç, NÖ Elbaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):98-105
ÖZET
TAM METİN
4. Ergenlerin benlik algısı üzerinde algılanan ebeveyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolü: Bir yapısal eşitlik modellemesi
Y Kaya, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):106-114
ÖZET
TAM METİN
5. Bakım merkezinde ve ailesi yanında yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylerin sosyal destek algısı ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
AK Kılıç, S Yılmaz, AM Aktaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):115-123
ÖZET
TAM METİN
6. Şizofreni etyopatogenezi ve intihar riskinde Sitomegalovirüs: Vaka-kontrol çalışması
Ö Akgül, ÖF Demirel
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):124-128
ÖZET
TAM METİN
7. Kanser tanısı alan çocuk hastaların annelerine verilen psikoeğitimin etkinliğiMelike Ayça Ay Kaatsız1, Fatm
MAA Kaatsız, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):129-140
ÖZET
TAM METİN
8. Kanser hastalığı olan bireylerde Bütüncül İyilik Hali Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
ST Kılıç, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):141-147
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Merhametli bakım: Yararları, engeller ve öneriler
T Pehlivan, P Güner
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):148-153
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Neuman Sistemler Modeli’ne göre bipolar bozukluk (karma atak) olan hastaya hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
E Akbaş, GT Yiğitoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2020; 11(2):154-162
ÖZET
TAM METİN