Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 9; Sayı: 2
Araştırma
1. Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması
G Üstün, L Küçük, S Buzlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):69-79
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni hastalarında aile ortamı, içselleştirilmiş damgalanma ve yaşam kalitesi
EK Özçelik, A Yıldırım
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):80-87
ÖZET
TAM METİN
3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Düzeyi ve Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ö Kapısız, F Eker
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):88-95
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencilerinin intihara ilişkin bilgi düzeyleri ve intihar eden kişilere yönelik damgalama tutumlarının değerlendirilmesi
A Öztürk, S Akın
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):96-104
ÖZET
TAM METİN
5. Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki
S Köse, ŞK Yılmaz , S Göktaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):105-111
ÖZET
TAM METİN
6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal sağlık durumlarının ve mizah tarzlarının incelenmesi
Ş Ökdem, EA Çıtak, SA Işık, NÖ Elbaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):112-118
ÖZET
TAM METİN
7. Yönetici hemşirelerin kişilik özellikleri ve etkileyen kişisel ve mesleki özellikler
H Alan, U Baykal
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):119-128
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler
T Pehlivan, P Güner
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):129-134
ÖZET
TAM METİN
9. Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları
Y Serin, N Şanlıer
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(2):135-146
ÖZET
TAM METİN