Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2016; Cilt: 8; Sayı: 4
Derleme
1. Bipolar Bozuklukta Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları
Z Namlı, G Karakuş, L Tamam, ME Demirkol
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):309-320
ÖZET
TAM METİN
2. Aile İçi Şiddet ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik Planı Hazırlama ve Alternatif Tedavi ModelÖrnekleri
MS Kahraman, G Çokomay
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):321-336
ÖZET
TAM METİN
3. Etkili Terapist Özellikleri İçin Farkındalık Eğitim ve Uygulamaları: Bir Meta-Sentez Çalışması
İV Gülüm
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):327-353
ÖZET
TAM METİN
4. Kronik Psikiyatri Hastalarına Uygulanan Fiziksel Egsersiz Programlarının Etkinliği:Sistematik Derleme
S Lök, N Lök
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):354-366
ÖZET
TAM METİN
5. HIV/AIDS’e Yol Açan Riskli Cinsel Davranışla İlişkili Psikososyal ve Kültürel Etmenler
L Kıylıoğlu, A Dönmez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):367-379
ÖZET
TAM METİN
6. Sigara Bağımlılığında Davranış Değişimi için Transteoretik Model ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Kullanılması
F Taş, EÜ Seviğ, Z Güngörmüş
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):380-393
ÖZET
TAM METİN
7. Glutamat Sistemi ve Şizofreni
O Özdemir, PG Özdemir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):394-405
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma:Türkiye Profili
T Doğan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(4):406-419
ÖZET
TAM METİN