Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 2
Araştırma
1. Gençlik Merkezini Kullanan Bir Grup Ergende Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal Medyadaki Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
G Dikeç, B Pirinç, B Kaya, E Keleş, E Akın, A Hızmalı, A Toprak
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):99-107
ÖZET
TAM METİN
2. Bir AMATEM Kliniğinde Yatan Opioid Bağımlısı Hastalarda HCV Enfeksiyonu ve Tedavi Oranları
TT Uğurlu, C Güvendik, FF Ateşçi
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):108-114
ÖZET
TAM METİN
3. Toplumun Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışları Üzerine Ölçek Çalışması
DS Kaylı, G Yılmaz, O İyilikçi
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):115-128
ÖZET
TAM METİN
4. Akıllı Telefon Kullanan Adölesanlarda Gündüz Uykululuğu
A Sülün, U Günay, A Sarman, S Dertli
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):129-136
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Mpower Politikası Sonrası Ergenlerde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımı: Sistematik Derleme
A Yeşiltaş
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):137-148
ÖZET
TAM METİN
6. Madde Kullanımı ve Bağımlılığında Kullanılan Dilin Önemi
H Demirbaş
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(2):149-162
ÖZET
TAM METİN