Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 18; Sayı: 2
Araştırma
1. Türkiye’de Gençlerin Tütün Kullanımında Cinsiyet Farklılıklarının Araştırılması
Ö Alkan
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(2):35-45
ÖZET
TAM METİN
2. Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanımı İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
S Duran
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(2):46-52
ÖZET
TAM METİN
3. Sigara Bırakmanın Sigara İçme Arzusu ve Anksiyeteye Etkisi
M Demirezent, MA Kurçer
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(2):53-58
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Bağımlılığa Felsefi Bir Bakış
N Gökalp
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(2):59-64
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Salvia Divinorum Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
F Gürlek, E Taşdemir, T Teker
Bağımlılık Dergisi, 2017; 18(2):65-68
ÖZET
TAM METİN