Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 2
Araştırma
1. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri
E Avcı, MN İlhan, EF Civil, T Özdemirkan, MA Bumin
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):48-55
ÖZET
TAM METİN
2. Problemli İnternet Kullanım Ölçeği’nin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
A Ceyhan, E Ceyhan
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):56-64
ÖZET
TAM METİN
3. Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
F Tanhan, G Mukba
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):65-75
ÖZET
TAM METİN
4. Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi
A Yeşildal, G Oğuz, M Güven, MZ Sungur, İ Üstünuçar
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):76-84
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Ödül Eksikliği Sendromu
M Şahpolat, M Arı, MH Kokaçya, ÜS Çöpoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):85-90
ÖZET
TAM METİN
6. Kredi Kartı Kullanımı ve Alışveriş Bağımlılığı
G Yurtseven
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):91-101
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. İntranazal Metilfenidat ve Bupropion Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
H Erensoy, S Burhanoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):102-104
ÖZET
TAM METİN
8. Patolojik Kumar ve Konversiyon Bozukluğu Eş Tanısı: Olgu Sunumu ve Psikoterapi Süreci
OM Sevi
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):105-109
ÖZET
TAM METİN