Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 6
Araştırma
1. Şizofreni hastalarının annelerinde bağlanma biçimi ile kan oksitosin düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
K Balıkçı, O Aydın, İ Sönmez, AE Danacı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):531-536
ÖZET
TAM METİN
2. Eş şiddeti nedeniyle kadın konukevlerinde kalmakta olan kadınlarda travma sonrası stres ve travma sonrası gelişimin incelenmesi
IG Danışman, C Tarhan, D Okay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):537-544
ÖZET
TAM METİN
3. Bilişsel ikili görev testinde karamsarlık ve iyimserliğin nöroanatomik ilişkileri
R Saylık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):545-550
ÖZET
TAM METİN
4. İntihar girişiminde bulunanlarda D tipi kişilik, çocukluk travmaları, depresyon, anksiyete, dürtüsellik
İ Yağcı, S Avcı, Y Taşdelen, Y Kıvrak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):551-558
ÖZET
TAM METİN
5. Altı aylık kişilerarası grup psikoterapisinin bir toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni hastalarının işlevselliği üzerine etkisi
F Şükrü, HM Öztürk, Ö Kılıç, Sİ Güneytepe, A Üçok
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):559-566
ÖZET
TAM METİN
6. Alzheimer hastasına bakım veren yakınlarında psikodramatik grup terapisi
GS Varma, NK Oğuzhanoğlu, FÇ Ateşci, N Karagöz, F Apa
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):567-576
ÖZET
TAM METİN
7. Aleksitimi, sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında intihar düşüncelerinin iyi bir belirteci değildir
E Altıntaş, MÖ Kütük, AE Tufan, HG Bağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):577-585
ÖZET
TAM METİN
8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortaokul öğrencileri arasında psikoaktif madde kullanımının yaygınlığı ve risk etkenleri, 1999- 2015
M Çakıcı, E Çakıcı, İ Özsoy, M Karaaziz, U Beyazıt, S Hançerli
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):586-593
ÖZET
TAM METİN
9. İnternet bağımlılığı olan üniversite öğrencilerinde Stroop ve iz sürme testleri performanslarının değerlendirmesi
A Tekin, A Yetkin, S Adıgüzel, H Akman
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):593-598
ÖZET
TAM METİN
10. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda RELN gen polimorfizminin değerlendirilmesi
N Şahin, M Kara, B Kara, H Topal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):599-606
ÖZET
TAM METİN
11. Yüksek nötrofil-lenfosit oranı otizm spektrum bozukluğunu öngörebilir mi?
A Kutlu, NC Binici
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):607-614
ÖZET
TAM METİN
12. Çok erken başlangıçlı şizofreni ve erken başlangıçlı şizofreni hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler
Ö Kardaş, B Kardaş, HS Erermiş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):615-623
ÖZET
TAM METİN
13. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aritmi potansiyeli mi taşıyor?
MA Altay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):624-630
ÖZET
TAM METİN
Düzeltme
14. Düzeltme: BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmas
Y Çırpan, AA Özdoğru
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(6):631-631
ÖZET
TAM METİN