Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 17; Sayı: 5
Editörden
1. Çevrimiçi taramalar
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):340-340
TAM METİN
Araştırma
2. Türk şizofreni hastaları ve D-Amino Asit Oksidaz ve D-Amino Asit Oksidaz Aktivatör polimorfizmleri arasında ilişki
Ş Kartalcı, C Acar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):341-346
ÖZET
TAM METİN
3. Sosyal anksiyete bozukluğu olan ergenlerde psikodramanın kullanımı
ÖŞ Üneri, EA Yıldırım, C Tanıdır, T Aytemiz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):347-353
ÖZET
TAM METİN
4. Rehber öğretmenlerin mesleksel tükenmişliğini azaltmada psikodramanın etkinliği
F Gökkaya, O Özdel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):354-361
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar ve unipolar depresyonda aleksitimi düzeyleri ve depresif belirti şiddeti ile yaşam kalitesi üzerine etkisi.
Ş Karayağız, M Baştürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):362-368
ÖZET
TAM METİN
6. Çözüm odaklı depresyon ile başa çıkma eğitiminin depresyon belirtileri üzerindeki etkileriÇözüm odaklı depresyon ile başa çıkma eğitiminin depresyon belirtileri üzerindeki etkileri
E Sarı, N Günaydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):369-375
ÖZET
TAM METİN
7. Madde bağımlılığı nedeniyle denetimli serbestlik tedavisine yönlendirilen bireylerde madde kullanım örüntüsü ile göç arasındaki ilişki
DŞ Kaylı, A Altıntoprak, H Çelikay, Y Babürkorkmaz, D Kabakçı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):376-384
ÖZET
TAM METİN
8. Kronik rezidüel şizofrenide EEG kompleksitesi ve frekansı
O Tan, S Aydın, GH Sayar, D Gürsoy
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):385-392
ÖZET
TAM METİN
9. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda ve annelerinde duygu düzenlemenin araştırılması
G Özyurt, AA Pekcanlar, Y Öztürk, B Baykara, Nİ Emiroğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):393-402
ÖZET
TAM METİN
10. Depresyonu olan ergenlerin anne-babayı kabul-ret algıları ve aile işlevleri açısından incelenmesi
Ö Şireli, AA Soykan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):403-410
ÖZET
TAM METİN
11. Çocuklarda suç davranışı ile sosyodemografik özelliklerin ve zekanın ilişkisi
B Çakaloz, G Ünlü, MA Terzioğlu, N Kapubağlı, Ç Tekkanat
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):411-418
ÖZET
TAM METİN
12. Otizm spektrum bozukluğunda yaşam kalitesi diğer kronik hastalıklardan veya sağlıklılardan farklı mıdır?
Ö Öztürk, S Erermiş, ES Ercan, F Gülen, BK Başay, Ö Başay, S Köse, FÖ Öztürk, H Alaçam, C Aydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):419-426
ÖZET
TAM METİN
Görüş
13. Kitap İncelemesi: Gelişim Süreci Odağında Ergenlik Psikolojisi
AA Özdoğru, B Sağlam, Ö Açıkgöz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):427-427
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Fluoksetin kullanımı ile oluşan ekimoz: Ergen trikotillomani olgusu
Ş Eray, D Murat
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):428-428
TAM METİN
15. Antiviral ilaç tedavisi gören HIV(+) hastada dirençli depresif bozukluk
F İzci
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):429-429
TAM METİN
16. Adli psikiyatri: “de facto” – “de jure”
B Boz, G Ünlü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):430-430
TAM METİN
17. Bir çocukta fluoksetin başlandıktan sonra görsel varsanı
İ Akaltun, E Dündar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(5):431-431
TAM METİN