Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2013; Cilt: 14; Sayı: 2
Editörden
1. Depresyon hastalarında ağrı ve yaşam kalitesi
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Yineleyen ve ilk atak depresyonda çocukluk çağı ruhsal travmalarının yeri
F Bülbül, Ü Çakır, C Ülkü, İ Üre, O Karabatak, G Alpak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):93-99
ÖZET
TAM METİN
3. Bir psikiyatri devlet hastanesindeki yapısal ve işlevsel dönüşümün psikiyatrik tedavi kalitesine etkisi
M Bilici, E Sevinç, C Ünsal, A Hariri, H Ensari
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):100-107
ÖZET
TAM METİN
4. Bolu toplum ruh sağlığı merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarındaki yaşam kalitesi, yetiyitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi: Bir yıllık izlem sonuçları
H Ensari, BK Gültekin, D Karaman, A Koç, AF Beşkardeş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):108-114
ÖZET
TAM METİN
5. Sağlık çalışanlarının iş doyumu ile algılanan iş stresi ve aralarındaki ilişki
EE Erşan, G Yıldırım, O Doğan, S Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):115-121
ÖZET
TAM METİN
6. Acil serviste çalışan sağlık personelinde tükenmişlik, iş doyumu ve depresyon
C Gökçen, S Zengin, MM Oktay, G Alpak, B Al, C Yıldırım
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):122-128
ÖZET
TAM METİN
7. Bilişsel davranışçı yöntemlere dayalı cinsel terapinin vajinismuslu kadınlar ve eşlerinin cinsel sorunları üzerindeki etkileri
O Özdel, S Tümkaya, N Levent, FÇ Ateşci, NK Oğuzhanoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):129-135
ÖZET
TAM METİN
8. Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi
N Soylu, M Ayaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):136-144
ÖZET
TAM METİN
9. Ergenlerde depresyon ile ilişkili koruyucu ve risk etkenleri: Karşılaştırmalı bir çalışma
F Hamidi, T Bildik, A Tatar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):145-151
ÖZET
TAM METİN
10. İstanbul devlet liselerinde suç ve şiddet yaygınlığı: Okul türlerinin karşılaştırılması
A Ünlü, U Evcin, HB Yılmaz, A Dalkılıç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):152-160
ÖZET
TAM METİN
11. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan ergenlerde anksiyete duyarlılığı ve dissosiyatif belirtiler
ÖF Akça, M Özkan, ST Teber
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):161-166
ÖZET
TAM METİN
Derleme
12. Alışkanlığı tersine çevirme eğitiminin Tourette sendromundaki tiklerin tedavisinde uygulanması
EG Kapçı, D Sukhodolsky
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):167-173
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
13. Çocukluğun dezintegratif bozukluğu: Bir olgu sunumu
S Sanberk, MZ Eroğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):174-176
ÖZET
TAM METİN
14. Hamilelikle sonuçlanan kardeş ensesti olguları
E Aktepe, O Kocaman
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):177-180
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Klozapine bağlı geç başlangıçlı agranülositoz
SŞ Kaya, ÖD Baysal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):181-181
TAM METİN
16. Huzursuz bacaklar sendromu için kullanılan dopaminerjik tedaviye bağlı patolojik hiperseksüalite ve pedofili olgusu
H Kaya, ÖB Kaya, N Dilbaz, AE Darçın, SY Çavuş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(2):182-182
TAM METİN