Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 9; Sayı: 4
Araştırma
1. Sınırlılık algısının depresyonla ilişkisi: Psikometrik bir analiz
M Boysan, L Beşiroğlu, H Kara, M Kayrı, S Keskin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):191-196
ÖZET
TAM METİN
2. Uyum bozukluğu ve yaşam olayları
A Doruk, Ç Çelik, B Özdemir, A Özşahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):197-202
ÖZET
TAM METİN
3. Yaygın anksiyete bozukluğunda öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı
M Erdem, C Çelik, S Yetkin, F Özgen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):203-207
ÖZET
TAM METİN
4. Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde HBV: Yaygınlık, riskler, aşılama
Z Yüncü, BK Başay, B Özbaran, C Aydın, M Tamar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):208-216
ÖZET
TAM METİN
5. DEHB olan çocukların annelerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri ile kullanılan başa çıkma yöntemleri: Bir ön çalışma
İ Durukan, M Erdem, AE Tufan, A Cöngöloğlu, Ö Yorbık, T Türkbay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):217-223
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler, kişisel sağlık davranışları ve sigara içme
H Yazıcı, İ Ak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):224-231
ÖZET
TAM METİN
7. İntihar ve kişilik
M Yumru, HA Savaş, H Herken, MH Kokaçya
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):232-237
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Kentleşme sürecinin ruh sağlığı üzerine etkileri
MT Turan, A Beşirli
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):238-243
ÖZET
TAM METİN
9. Kronik ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunların tanınması ve yönetilmesi
A Erdoğan, MG Karaman
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):244-252
ÖZET
TAM METİN
10. Psikiyatrik bakış açısıyla kronik hepatitler
S Özdemir, İ Yaluğ, A Mert, T Aker
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):253-260
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Paylaşılmış psikozu olan bir aile: Olgu sunumu
A Erol, B Ersoy, D Gülpek, L Mete
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):261-264
ÖZET
TAM METİN