Dergi Ara >>
Derleme
1. Tekrarlayıcı Nitelikte Bir Travma Olarak Aile İçi Şiddetin Psikoz ile İlişkisi
MT Ozaner, E Beştepe, A Yazıcı, Ö Yıldız, ŞN Erkoç
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):7-14
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
2. İlk Psikiyatrik Belirtilerle Başvuran Subakut Sklerozan Panensefalit: İki Olgu Sunumu
Ş Yalın, MCB Şengül, K Kaya, C Şengül
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):15-17
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Olgu Örneği Üzerinden İşlevsel Psikoz
ME Ceylan, F Maner, N Satmış, A Savrun
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):19-22
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. İçgörü Kavramı ve Şizofreni
S Aslan, AE Altınöz
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):23-32
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Aripiprazol Tedavisinden Fayda Gören Bir Tardiv Diskinezi Olgusu
TT Uğurlu, C Şengül, O Özdel
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):33-36
ÖZET
TAM METİN
Editörden
6. Dışsallaştırma (Eksternalizasyon): Kendiliğin Nöropsikoanalitik Temeli
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2010; 4(1-2):37-56
TAM METİN