Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 23; Sayı: 2
Editörden
1. Bize Emanet Çocuklar
T Türkbay
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):87-90
TAM METİN
Araştırma
2. İlköğretime Başlama Yaşı ile Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması
Ç Uğur, M Sertçelik, H Gül, N Saday Duman, S Kına, G Erdoğan,C K Gürkan, B Günay Kılıç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):91-100
ÖZET
TAM METİN
3. Mersin’de Suça İtilen Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme; Ön Çalışma
V Yıldırım, S Güneş, MA Sungur, F Toros
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):101-110
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik Özellikleri
SD Tunas, Z Göker, G Dinç, ÖH Bozkurt, E Güney, ÖŞ Üneri
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):111-124
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. İkili Antipsikotik Kullanımına Bağlı Gelişen Priapism: Bir Olgu Sunumu
N Ak, H Akköprü, I Görker
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):125-128
ÖZET
TAM METİN
6. Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu
FB Ayvaz, P Yurtbaşı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):129-133
ÖZET
TAM METİN
7. Kleine-Levin Sendromu Tedavisinde Metilfenidatla Başarılı Yanıt: Bir Olgu Sunumu
ÜA Ardıç, ES Ercan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):134-136
ÖZET
TAM METİN
8. Ketiapin Tedavisinden Fayda Gören Tardif Diskinezili Bir Ergen Olgu
ÖF Akça, S Yılmaz
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):137-139
ÖZET
TAM METİN
9. Ergenlik Döneminde Katatoni İle Giden Psikotik Bulgulu Depresyon Olgusu
B Atar, Ö Kardaş, NB Özbaran, S Köse, T Bildik
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):141-145
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Varlığında Metilfenidat Kullanımı
ÜA Ardıç, ES Ercan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):147-154
ÖZET
TAM METİN
11. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Uyku Problemleri
S Türkoğlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):155-168
ÖZET
TAM METİN
12. Bilişsel Davranışçı Terapide Temel Kavramlar: Bir Teknisyen Olarak Terapistin Malzeme Çantasına Genel Bakış
V Görmez
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):169-176
TAM METİN
13. Klinik Önemlilik Göstergesi Bir Ölçüt: NNT
S Kılıç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):177-178
TAM METİN
14. Britanya’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Üzerine Serbest Çağrışımlar
V Görmez
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):179-182
TAM METİN
Görüş
15. Anne-Babalar Neden Çocuklarının Dışadönük Olmasını İsterler ?! Bir Kitabın Çağrıştırdıkları
T Türkbay
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2):183-188
TAM METİN