Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2011; Cilt: 18; Sayı: 3
Araştırma
1. Wechsler çocuklar için zeka ölçeği yeniden gözden geçirilmiş formunun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ölçtüğü özellikler
EE Bakar, AŞ Soysal, N Kiriş, YI Taner, S Karakaş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; 18(3):155-174
ÖZET
2. Cinsel gelişim bozukluklarının psikiyatrik değerlendirilmesi
ŞS Başgül, A Güven, P İşgüven, M Yıldız, H Kırmızıbebek, N Cebeci, H Okur
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; 18(3):175-184
ÖZET
3. Ankara gelişim tarama envanteri AGTE için iki farklı geçerlik çalışması: Ölçüte bağlı ve eşzamanlı ayırdedici geçerliği
N Sezgin
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; 18(3):185-196
ÖZET
4. Çocukluk ve ergenlik çağı depresyonunda seçici geri alım inhibitörlerinin etkisi ve güvenirliği: Bir meta analiz
Ö Yorbık, C Mutlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; 18(3):197-210
ÖZET
5. Madde bağımlılığı: Aile ile ilgili olası risk faktörleri, algılanan ebeveyn kabul-reddi ve çocuk yetiştirme stilleri
G Erden, S Bircan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; 18(3):211-222
ÖZET