Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2007; Cilt: 9; Sayı: 3
Araştırma
1. Kronik Psikiyatrik Hasta Servislerinde Tedavi Görmekte Olan Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı
E Kurt, K Altınbaş, G Alataş, İ Özver
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):141-145
ÖZET
2. Kas İskelet Travması Geçiren Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Y Taner, A Kaya, EE Bakar
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):146-149
ÖZET
3. İdiopatik Hipogonadotropik Hipogonadizmli Erkek Olgular ile Psikojen Sertleşme Bozukluğu Olgularında Beden Algısı
M Gülsün, İ Naharcı, M Pınar, S Ercan, A Bozkurt
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):150-153
ÖZET
4. Alzheimer Hastalarında Kan B12 Vitamini, Folat ve Homosistein Seviyeleri
İ Eren, R Sütçü, İÇ İnanlı, R Özcankaya, N Delibaş
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):154-159
ÖZET
Derleme
5. Tardif Diskinezi: Fizyopatolojik Düzeneği Bilinmeyen Bir Sendrom
C Şengül, M Yıldız
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):160-165
ÖZET
6. Yasa Dışı Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanan Kişilerde Tedavi Uygulamaları ve Toksikolojik Analiz
AE Altıntoprak, SA Akgür, H Coşkunol
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):166-172
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Çoğul Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Bir Çiftte Cinsel Terapi ve İlaç Tedavisinin Birlikte Kullanımı
S Doğan, M Doğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(3):173-176
ÖZET