Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2006; Cilt: 8; Sayı: 2
Araştırma
1. Evlilik İlişkisi ve Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu Üzerine Bir Çalışma
M Gülsün, H Aydın, Z Gülçat
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):67-73
ÖZET
2. Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği?nin Kısaltılmış Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
E Bora, F Özdemir, S Özaşkınlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):74-80
ÖZET
3. Premenstruel Sendrom İçin Yeni Bir Ölçek
B Gençdoğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):81-87
ÖZET
4. Bursa?da Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Cama Yumruk Atarak Gerçekleşen Yaralanmayla Gelen Hastaların Psikiyatrik Değerlendirilmesi
A Sarandöl, S Özbek, S Eker, M Özcan, S Kırlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):88-92
ÖZET
5. Vitiligo ve Kronik Ürtiker Hastalarında Kendilik Saygısı
M Sukan, F Maner
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):93-97
ÖZET
6. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin (Adult ADD/ ADHD DSM IV- Based Diagnostic Screening and Rating Scale) Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlik Güvenirlik ve Norm Çalışması
Ş Günay, C Savran, UM Aksoy, F Maner, A Turgay, İ Yargıç
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):98-107
ÖZET
Derleme
7. Hafif Bilişsel Bozukluk
İ Yaluğ, M Alemdar
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):108-114
ÖZET
8. Göğüs Ağrısının Psikiyatrik Görünümleri
MY Güleç, Ç Hocaoğlu, T Erdoğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):115-121
ÖZET
9. Çift Terapisi
A Akdemir, A Karaoğlan, G Karakaş
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):122-128
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Nöroloji ve Psikiyatrinin Örtüşen Bir Yüzü: Pedünküler Halüsinoz
AE Tufan, İ Yaluğ
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(2):129-131
ÖZET