Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 1
Araştırma
1. Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar
T Binbay, E Mısır, EO Özsoydan, M Artuk, S Fidan, A Karakiraz, E Önder, A Öztürk, MB Sayın, H Ulaş, B Akdede, K Alptekin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. İkinci Kuşak Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve Yaşam Kalitesi: Uzun Etkili Enjeksiyon ve Ağızdan Alınan Tedavilerin Karşılaştırılması
DS Aykut, FC Arslan, A Tiryaki, E Özkorumak, S Karakullukçu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):11-16
ÖZET
TAM METİN
3. Aleksitimi ve Patolojik Kumar: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü
HG Elmas, G Cesur, ET Oral
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):17-24
ÖZET
TAM METİN
4. Anababalık Tutumları ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki
E Çöp, SEÇ Kültür, GŞ Dinç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):25-32
ÖZET
TAM METİN
5. Tekrarlı Kontrol Etme Davranışının Bir Sonucu Olarak Hafızaya Olan Güvenin Azalmasıyla İlgili Ayırt Edici Uyaranın Rolü Makaleyi Göster
T Demirsöz, HB Ayvaşık
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):33-42
ÖZET
TAM METİN
6. Kültür ve Cinsiyet Bağlamında Berkeley Duygu İfadesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Ölçütleri
ŞT Akan, E Barışkın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):43-50
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Alkol Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Tedaviye Yansımaları
E Eşel, K Dinç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):51-60
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Psikiyatri Kliniğinde Nörosifiliz: Üç Olgu Bildirimi
E Akıncı, F Öncü, B Topçular
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):61-66
ÖZET
TAM METİN
9. Antenatal Venlafaksin Kullanımı ve VACTERL Asosiasyonunun Olası İlişkisi: Bir Olgu Sunumu
MÖ Çevik, M Çelik, İH Bucak, BH Almış, M Turğut
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):67-70
ÖZET
TAM METİN
10. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Beş Yaş Öncesi İki Çocukta Aripiprazol Kullanımına Bağlı Akut Distoni
M Küçükköse, BK Başay
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(1):71-73
ÖZET
TAM METİN