Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 17; Sayı: 2
Araştırma
1. İlaç Kullanmamış İlk Psikotik Atak Hastaları ile Kronik Şizofreni Hastalarında Sağ Talamus ve Temporal Korteks Metabolit Seviyelerinin MRS ile Karşılaştırılması
C Başoğlu, M Çetin, Ö Ömer, S Ebrinç, Ü Başer, H Kandilcioğlu, E Şilit, E Kızılkaya
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):85-92
ÖZET
TAM METİN
2. Essansiyel Tremorda Sosyal Fobi
V Topçuoğlu, Y Bez, DŞ Biçer, H Dıb, MK Kuşçu, Ç Yazgan, Dİ Günal, E Göktepe
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):93-100
ÖZET
TAM METİN
3. Alopesi Areata ve Aleksitimi
AC Yazıcı, AD Başterzi, ŞT Acar, D Üstünsoy, G İkizoğlu, D Demirseren, A Kanık
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):101-106
ÖZET
TAM METİN
4. Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız
I Vahip, Ö Doğanavşargil
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):107-114
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni'de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
S Çıtak, ET Oral, AT Aker, M Şenocak
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):115-128
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Alkol Yoksunluğunun Nörobiyolojisi: Baskılayıcı ve Uyarıcı Nörotransmiterler
E Eşel
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):129-138
ÖZET
TAM METİN
7. Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler
C Akkaya
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):139-146
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri: Olgu Sunumu
A Tiryaki, G Kandemir, İ Ak
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(2):147-151
ÖZET
TAM METİN