Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 2
Araştırma
1. Distimik Bozuklukta DST ve TRH Testi
M BİLİCİ, B TANELİ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):83-92
ÖZET
Derleme
2. Temel Sağlık Hizmetlerinde Depresyon: Tanı Sorunları ve Öneriler
E ÖZMEN, A SA?DUYU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):93-101
ÖZET
Araştırma
3. Sağlık Ocağına Başvuran Hastalarda Cinsel Sorunlar
A SA?DUYU, M REZAKI, BG REZAKİ, İ KAPLAN, G ÖZGEN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):102-109
ÖZET
Olgu Sunumu
4. Klozapine Bağlı Nöbetler: iki Olgu Sunumu
Ö SAATÇİO?LU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):110-114
ÖZET
Araştırma
5. Majör Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Ayrışan ve Örtüşen Özellikler-3
Ş GÜLSEREN, Ö AYDEMİR, L KÜEY, S KÜLTÜR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):115-124
ÖZET
6. Tutuklu ve Hükümlülerde Depresyon: Geriye Dönük Bir Çalışma
Ö SAATÇİO?LU, S TÜRKCAN, D YEŞİLBURSA, M IŞIKLI, N UYGUR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):125-130
ÖZET
Derleme
7. Çocuklarda Nörolojik Silik Bulgular ve Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları ile İlişkisi: Bir Gözden Geçirme
R USLU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):131-138
ÖZET
8. Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Nöropsikofarmakolojik Özellikleri
A DO?RUL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):139-145
ÖZET
Olgu Sunumu
9. Hukuksal Bir Soruya Oluşturulacak Yanıt Bağlamında Baba-oğul Ensest İddiası: Sanrı mı Değil mi?
PÇ GEYRAN, N UYGUR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8(2):146-152
ÖZET