Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1994; Cilt: 5; Sayı: 2
Araştırma
1. Premenstrüel Değerlendirme Formunun Psikometrik Verileri: Küme Analitik Bir Çalışma
Ç DEREBOY, İF DEREBOY, F Yİ?İTOL, A COŞKUN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):83-90
ÖZET
2. Fiziksel Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerle ve Hastanede Hasta Çocuklarıyla Kalan Annelerle Grup Çalışmaları
A EKŞİ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):91-98
ÖZET
Derleme
3. Psikiyatri Araştırmalarında Güvenirlik Sorunu
T KARAMAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):99-102
ÖZET
Araştırma
4. Kanser Teşhis ve Tedavisi Amacı İle Bir Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastalarda Psikiyatrik Tanılar
S ŞENOL, V BİTLİS, E ÜNAL, H GÖÇMEN, D TAN, A ÇETİN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):103-108
ÖZET
5. Elektrokonvulsif Tedavinin Antidepresan Etkinliği ve Yan Etkileri
M ÖZTÜRKO?LU, YE EVLİCE, N ÖZPOYRAZ, M ÜNAL, M FETTAHLIOGLU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):109-112
ÖZET
Derleme
6. Ergenlik Döneminde Aile ve Arkadaş İlişkileri
EÖ KILIÇ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):113-118
ÖZET
Araştırma
7. Ergenlerin Sosyal Destek Çevreleri: İşçi ve Öğrenciler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
EÖ KILIÇ, H ÖZBAY, E GÖKA, AM AKTAŞ, S GÜNGOR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):119-125
ÖZET
Editörden
8. Erik H. Erikson (1902 - 1994)
MO ÖZTÜRK
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):126-126
Derleme
9. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapisi Uygulaması
İ DO?ANER, I VAHİP
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):127-133
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Bir Aşırı Duyarlılık Psikozu Olgusu
M KAYALI, L SEVİNÇOK, M YÜKSEL, İ ÇİFTER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):134-138
ÖZET
Araştırma
11. Sene Kaybı Olan Öğrencilerde Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği Uygulaması
B ÖY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):139-142
ÖZET
Çeviri
12. Çocuk ve Adölesanlarda Antidepresan İlaç Kullanımı
H ASLAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1994; 5(2):143-147