Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofreni hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimlerinin incelenmesi
AB Gümüş
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):89-95
ÖZET
Derleme
2. Şizofrenide görülen bilişsel bozuklukların rehabilitasyonu
EE Kılıçaslan, L Mete
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):97-102
ÖZET
Araştırma
3. Öğrencilerin empati becerilerine psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının etkisi
Ö Işıl, GÜ Barlas, N Onan, SÇ Karaca
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):103-105
ÖZET
Derleme
4. Sağlıkta eşitsizlik; ruh sağlığına yansımaları ve ruhsal travma
AT Aker, İ Yaluğ
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):107-113
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Nöroleptik malign sendrom: Bir olgu nedeniyle gözden geçirme
İ Yaluğ, Ü Tural, EK Aslan, E Önder
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):115-118
ÖZET
Araştırma
6. Ergenlerin sağlığa yönelik davranışları ile bazı psikososyal değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi
DM Siyez
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):119-125
ÖZET
7. Kimlik ve üretkenlik
H Coşkun
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):127-135
ÖZET
Derleme
8. Otistik özellik gösteren çocukların dil özellikleri
F Turan, BK Kaysılı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(2):137-142
ÖZET