Dergi Ara >>
Derleme
1. Damgalama, ayrımcılık ve ruhsal hastalık
EO Taşkın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):5-12
ÖZET
2. Sosyodemografik etmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlara etkileri
EO Taşkın, E Özmen
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):13-24
ÖZET
3. Ruhsal hastalıklara yönelik tutumları etkileyen etmenler: Bilgi, temas, etiket, psikopatoloji tipi, medya
EO Taşkın, E Özmen
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):25-40
ÖZET
4. Şizofreniye yönelik tutumlar ve damgalama
EO Taşkın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):41-50
ÖZET
5. Depresyona yönelik tutumlar ve damgalama
E Özmen
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):51-60
ÖZET
6. Bipolar bozukluğa yönelik tutumlar ve damgalama
Ö Aydemir
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):61-64
ÖZET
7. Anksiyete bozukluklarına yönelik tutumlar ve damgalama
MM Demet
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):65-70
ÖZET
8. Alkol ve madde kullanım bozukluklarına yönelik tutumlar ve damgalama
K Ögel
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):71-76
ÖZET
9. Hekimlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumları
A Deveci
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):77-82
ÖZET
10. Ruhsal hastalıklara yönelik tutumların ruh sağlığı hizmetlerine etkisi
E Özmen, EO Taşkın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):83-92
ÖZET
11. Ruhsal hastalıklara yönelik tutum araştırmalarında yöntem sorunları
E Özmen, EO Taşkın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(Ek 3):93-96
ÖZET