Dergi Ara >>
Araştırma
1. Duygu Durumun Açık ve Örtük Bellek Üzerindeki Etkileri
S Amado, A Tuna
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET
2. Atipik Özellikler Gösteren Depresif Bozukluk ve Majör Depresif Bozuklukta Kişilerarası Şemalar ve Kişilik Özellikleri arasındaki farkların incelenmesi
İE Atak, T Tunaboylu İkiz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET
3. Ödül Dağıtımında Eşitlik Hakçalık ve Gereksinim İlkelerinin Çalışma Arkadaşının Tercihi Üzerindeki Etkileri: Özçıkar Eğiliminin Bir Göstergesi
DN Şahin, O Aydın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET
4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyleri ve Benlik Saygısı
S Aker, C Dündar, Ö Böke, Y Peşken
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET
5. Örgütsel Kültür Tipi Ölçeği
N Mamatoğlu
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET
Derleme
6. Freudyen Düş Yorumu ve Geleneksel Rüya Tabirleri
O Taşkın, Ö Aydemir
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(4):0-0
ÖZET