Dergi Ara >>
Araştırma
1. Majör depresif ataktan iyileşen bir grup hastada yineleme oranı ve ortaya çıkaran etkenlerin saptanması iki yıllık ileriye dönük bir izlem çalışması:
SD Örsel, A Akdemir, N Demirergi, H Türkçapar, A Şirin, H Özbay
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):173-187
ÖZET
2. "Trafik kurallarına uymam çünkü haklıyım": Sürücü davranışlarına sosyal psikolojik bir bakış
S Hovardaoğlu
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):188-196
ÖZET
3. Hastane-anksiyete ve depresyon ölçeğinin bir Ankara örnekleminde geçerlik ve güvenirliği
HD Özgüven, S Köker, S Canat
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):197-201
ÖZET
4. Kişi Algısı Ölçeği’nin faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği
ZY Dökmen
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):202-210
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Şizoaffektif bozukluklu bir hastaya psikodramatik yaklaşım
I Vahip
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):211-216
ÖZET
Derleme
6. Şizofrenide depresyon
G Alptekin, B Veznedaroğlu, S Özaşkınlı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(3):217-222
ÖZET