Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2006; Cilt: 43; Sayı: 1-4
Araştırma
1. Anksiyetenin Eşlik Ettiği Geç Başlangıçlı Depresyonda Moklobemid Etkinliği: Bir Açık Çalışma
S Çakır, S Batmaz, IB Kulaksızoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):5-9
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Çatışma Sonrası Yeni Psikososyal Kategoriler ve Bir Toplumsal Söyleşi Alanı Olarak Psikososyal Yaklaşım
MK Kuşçu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):10-14
ÖZET
TAM METİN
3. Botulinum Toksini'nin Yapısı ve Etki Mekanizması
HA Hanağası
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):15-19
ÖZET
TAM METİN
4. Botulinum Toksini ile Ekstremite Uygulamaları
YG Parman, Z Matur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):20-23
ÖZET
TAM METİN
5. Botulinum Toksini ile Yüz Uygulamaları: Hemifasyal Spazm ve Blefarospazmın Tedavisi
YG Parman, Z Matur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):24-26
ÖZET
TAM METİN
6. Servikal Distoni ve Botulinum Toksini Tedavisi
HA Hanağası
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):27-30
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Hipoparatroidizm ve Bilateral Striopallidodentat Kalsinozis
Fİ Uslu, HA Hanağası
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):31-36
ÖZET
TAM METİN
8. Optik Atrofi, İşitme Kaybı ve Periferik Nöropati Olgusu
B Kara, A Yaman, B Küçükemre, M Özmen, Y Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4):37-42
ÖZET
TAM METİN