Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2003; Cilt: 40; Sayı: 1-2
Araştırma
1. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları
EO Taşkın, D Özmen, E Özmen, MM Demet
Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):5-12
ÖZET
TAM METİN
2. Alzheimer hastalığını değerlendirme skalası-kognitif alt skorunun (ADAS-Cog) betimsel istatistik değerlerinin bir normal erişkin Türk örnekleminde saptanması
ŞA Kalem, Ö Öktem, HA Hanağası, M Emre
Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):13-25
ÖZET
TAM METİN
3. Akut transkortikalsensoriyel afazide lisan özellikleri ve lezyon lokalizasyonu
DE Akkuş, A Kısabay, A Dirlik
Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):26-35
ÖZET
TAM METİN
4. Lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan hastalarda ameliyat öncesi anksiyete
H Güz, Z Doğanay, T Güz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):36-39
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Atipik klinik başlangıç gösteren bir psödohipoparatiroidizm tip 1a olgusu
Z Yapıcı, F Darendeliler, A Gökyiğit, M Eraksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):40-46
ÖZET
TAM METİN