Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1995; Cilt: 32; Sayı: 1
Derleme
1. Multipl Skleroz İmmunogenetiği
GS Direskeneli, M Eraksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):1-9
ÖZET
Araştırma
2. Multipl Sklerozda Epilepsi
B Baklan, E İdiman, B Keskin
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):10-16
ÖZET
3. Türkiye Popülasyonunda Sağlıklı Bireyle ve Multipl Skleroz Hastalarında HLA Sınıf II Dağılımının Serolojik Yöntem İle Araştırılması
GS Direskeneli, BB Kurt, İ Örnek, S Esin, M Eraksoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):17-23
ÖZET
Olgu Sunumu
4. Manik Epizodla Başlayan Bir Multipl Skleroz Olgusu Mu?
O Deniz, İ İyigün, M Kuloğlu, H Özer, Y Kılıç
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):24-26
ÖZET
Araştırma
5. Multipl Sklerozda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar
Ş Gök, S Özkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):27-31
ÖZET
6. Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Yönünden Psikiyatri Dışı Kliniklerde Değerlendirilen Deliryum Olguları
I Baral, M Enderer, Ş Gök, S Özkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):32-36
ÖZET
7. Medikal Yakınmaları Nedeniyle Başvuran Poliklinik Hastalarında Depresyon Yaygınlığı
M Bekaroğlu, A Bulut, C Soylu, N Uluutku, İ Çetin
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):37-41
ÖZET
8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Davranım Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların Semptom Dağılımının Karşılaştırılması: Ön Çalışma
N Motavallı, M Öztürk, S Zoroğlu, Ö Polvan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1995; 32(1):42-46
ÖZET