Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 17; Sayı: 3
Araştırma
1. Kriz Yaşantısı Olarak Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaşantısı
S Canat, Ö Uçan, H Yazar
Kriz Dergisi, 2009; 17(3):1-8
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Evlilik Öncesi Çift Eğitimi Üzerine Bir Derleme Çalışması
İ Yalçın
Kriz Dergisi, 2009; 17(3):9-22
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği'nin Türk Örnekleminde Psikometrik Özellikleri
A Balcı, E Kıral, T Kalafat, M Boysan
Kriz Dergisi, 2009; 17(3):23-32
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Yıldönümü İntiharları: Bir Olgu Sunumu
Ç Hocaoğlu
Kriz Dergisi, 2009; 17(3):33-37
ÖZET
TAM METİN