Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 17; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2009;17(3):9-22
Evlilik Öncesi Çift Eğitimi Üzerine Bir Derleme Çalışması
İ Yalçın
Ankara Üniversitesi
Evlilik yaşamıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmadan önce risk etmenlerinin azaltılmasının ve bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasının daha akılcı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, evlilik öncesindeki çiftlere, evlilik yaşamı ile ilgili çeşitli becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, evlilik öncesi eğitim ile ilgili literatürün sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle ilişki eğitimi ile ilgili genel bir çerçeve sunulmuştur. Ardından evlilik öncesi eğitimde kullanılan yapılandırılmış psiko-eğitim programlarının özelliklerinden ve içeriklerinden söz edilmiştir. Daha sonra yurtdışında ve ülkemizde evlilik öncesi eğitim ile ilgili yapılmış çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise ülkemizde evlilik öncesi eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğine değinilmiştir.
Literature Review on Premarital Couple Education
It is more rational to reduce risk factors and improve the quality of life for people than to treat marital problems after they develop. Therefore, premarital couples should be taught specific skills related to marriage life. In this article, it is aimed to review related literature on premarital education. For this purpose, first an overview of premarital education was presented. Second, the qualities and the contents of structured psycho-education programs on premarital education were discussed. Then, findings of the studies on premarital couple education were summarized. Finally, it was suggested that studies regarding premarital education should be increased.