Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 3
Araştırma
1. Psikiyatri Uzmanlarının İntihara Yönelik Tutumları: Türkiye ve Slovenya'nın Karşılaştırılması
B Öncü, T Zadravec, A Zavasnik, O Grad, I Sayıl
Kriz Dergisi, 2005; 13(3):1-8
ÖZET
TAM METİN
2. Avrupa'da İntihar Girişiminde Bulunan Türk Göçmenlerin Sosyo-Demografik Analizi
B Baskak, I Sayıl, HD Özgüven
Kriz Dergisi, 2005; 13(3):9-14
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye'de İntiharı Konu Alan Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması
Ö Uçan
Kriz Dergisi, 2005; 13(3):15-26
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye'de Gazetelerle İntihar Hadiselerini Neşretmeği Yasak Eden Kanunun Tesiri Üzerinde Bir Etüt
FK Gökay
Kriz Dergisi, 2005; 13(3):27-32
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
5. Seri İntiharlar ve Medya Gündeminde İntihar
A Schmidtke, S Schaller, D Wasserman (Çev. SA Cengiz)
Kriz Dergisi, 2005; 13(3):33-36
TAM METİN