Dergi Ara >>
Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2005;13(3):9-14
Avrupa'da İntihar Girişiminde Bulunan Türk Göçmenlerin Sosyo-Demografik Analizi
B Baskak, I Sayıl, HD Özgüven
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Amaç: Göçmenlerin intihar davranış özel­liklerinin doğdukları ülkelerdeki özelliklere ben­zediği ya da göç edilen ülkelerdeki özelliklere benzediğini gösteren çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada Avrupa'daki göçmen Türklerin intihar davranışının özellikleri Türkiye'deki intihar davranış özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Yöntem: Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Çok Merkezli İntihar Çalışması'nın verileri üzerinden Avrupa'da intihar girişiminde bulunan Türkiye doğumlu vakaların verileri Türkiye'deki intihar verileriyle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Göçmen intihar girişimlerinde; kadın/erkek oranının daha düşük, eğitim seviyesinin daha düşük, evlilik oranlarının daha yüksek ve ekonomik durumun daha iyi olduğu ve psikotrop ilaçlarla yapılan girişimlerin daha yaygın olduğu gözlenmiştir. Tartışma: Türk göçmenlerin intihar davranış özelliklerinin Avrupa'daki özelliklere yaklaştığı söylenebilir.
A Socio-Demographic Analysis of the Suicide Attempters Among Turkish Immigrants in Europe
Objective: There are studies revealing that characteristics of suicide behavior in immigrants resemble to their country of origin or are con­verging to their new country. This study com­pares the socio-demographic suicide related characteristics of Turkish immigrants in Europe to native Turkish suicide attempters. Method: Turkish suicide attempters in Europe were com­pared to native Turkish suicide attempters using the data pool of WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Results: Female/male rate is lower, rates for being married are higher, educa­tion levels are lower, economic state is better and psychotrop drug use is a more common sui­cide method in immigrant Turkish attempters. Discussion: The characteristics of immigrant Turkish suicide attempters may be converging to characteristics in Europe.