Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 2
Araştırma
1. Genel Bir Hastanede İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi
N Dilbaz, CB Şengül, MK Çetin, C Şengül, T Okay, F Yurtkulu, T Duman
Kriz Dergisi, 2005; 13(2):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. 65 Yaş Üstü Hastalarda Depresyonun Sosyodemografik Özellikleri Ve Vasküler Hastalıklarla İlişkisi: Retrospektif Bir Kayıt Tarama Çalışması
B Baskak, SÇ Baskak, T Özel, E Turan
Kriz Dergisi, 2005; 13(2):11-19
ÖZET
TAM METİN
3. İzmir İlinde Liselerde Görev Yapan Öğretmenler İle Öğretmen Adaylarının Ergen İntiharlarına Yönelik Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
DM Siyez , AU Baş
Kriz Dergisi, 2005; 13(2):21-34
ÖZET
TAM METİN
4. Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyi Üzerine Sınav Kaygısı İle Başaçıkma Eğitiminin Etkisi
F Adana, N Kaya
Kriz Dergisi, 2005; 13(2):35-42
ÖZET
TAM METİN
Editörden
5. Prof. Dr. Rasim Adasal
I Sayıl
Kriz Dergisi, 2005; 13(2):43-48
TAM METİN