Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2004; Cilt: 12; Sayı: 1
Araştırma
1. Gündüz hastanesi izlem çalışması
M Kendi, M Güney
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):1-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Batman intiharları bağlamında özgürlüğün ve geleneksel toplumsal yapının kentsel kurgusu
M Bağlı
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):21-40
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye'de Ruh Sağlığı Hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonu
M Uğurlu, T Soydal
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):41-46
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Ergenlerde gelişimsel kriz üzerine bir klinik örnek
S Haran
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):47-54
ÖZET
TAM METİN
5. Bir hastanın güncesi: Kemik iliği nakli yapılan hastalara psikososyal yaklaşım
V Şentürk, M Yaylı, AY Civelek
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):55-66
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
6. Ruhsal bozukluklarda stigmatizasyonu önlemek için neler yapılabilir?
M Güney
Kriz Dergisi, 2004; 12(1):67-72
TAM METİN