Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 12; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2004;12(1):41-46
Türkiye'de Ruh Sağlığı Hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonu
M Uğurlu, T Soydal
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı
Türkiye' de ruhsal hastalıklar sık olarak görülmesine rağmen, bu bireylerin bir sağlık kuruluşuna başvurma oranı düşüktür. Bunların da pek azına tanı konmakta ve etkili tedavi ala* bilmektedir. Bunun nedenlerinden biri birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan pratisyen hekimlerin ruhsal hastalıkların önemi, tanı ve tedavisi konusunda yeterli eğitim almamış olmalarıdır. Ruhsat bozuklukların birinci basamakta tanınması ve etkili tedavisi bu hastalıkların kronikleşmesini önleyerek, ileride ortaya çıkabilecek bireysel, sosyal ve ekonomik yıkımları engellemiş olacaktır. Bu bağlamda Birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlerin sık görülen ruhsal bozukluklar konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirmek amacıyla "Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitim Programı" hazırlanmıştır. Program kapsamında; "eğitici eğitimi" almış psikiyatri uzmanları tarafından, ülke genelinde pratisyen hekimlere eğitim verilmesi planlanmıştır. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri ölçülerek eğitimin etkinliği, eğitim öncesi ve sonrası tanı, tedavi ve sevk edilen hasta sayıları gibi değişkenler İle eğitim programının hizmet sunumuna etkisi değerlendirilecektir.
Integration of Mental Health Services Into Primary Health Care: Mental Health Training Program At Primary Health Care
Although the prevalence rate of mental health disorders is high in Turkey, people with mental health disorders rarely seek treatment; application to health institutions rate is low. Small number of those who seek treatment receives correct diagnosis and sufficient treat­ment. One of the reasons is that practitioner physicians working in the Primary Health Care Services are not trained property on the impor­tance of mental health disorders, recognition and treatment of them. Recognition and treat­ment of mental disorders at primary health care level would prevent these disorders from turning into chronic illnesses and creating future individ­ual, social and economical problems. Within this respect, "Mental Health Training Program for the Primary Health Care" has been prepared to improve knowledge, attitude and behaviors of practitioner physicians working at the primary health care level on mental health. Under the Program it is planned to provide physicians from all over the country with training by psychiatry specialist who had received "trainers' training" beforehand. Via pre- and post-tests participants' knowledge shall be tested and effectiveness of the training program, numbers showing progress in recognition, treatment and referral after the program, and impact of the program on service provision shall be evaluated.