Dergi Ara >>
Gelişim ve Psikoloji Dergisi>> Yıl:2023; Cilt: 4; Sayı: 7
Araştırma
1. Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Çiftler ArasındakiUyumlarına, İletişim Kurma Becerilerine, Aile Hayatı ve Çocuk YetiştirmeTutumlarına Etkisi
M Saldanlı, M Batmaz
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(7):1-27
ÖZET
TAM METİN
2. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Algılanan SosyalDestek Düzeyinin Değerlendirilmesi
E Yücel ,A Kılınç, S D Gölbaşı Koç, A Ünsal,D Arslantaş
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(7):28-43
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerine Alternatif Pozitif Bir Bakış:Aydınlık Üçlü Kişilik Özellikleri1
A Dursun
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(7):44-58
ÖZET
TAM METİN