Dergi Ara >>
Politik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2023; Cilt: 3; Sayı: 2
Araştırma
1. 2000-2015 Yıllar Arasında Resmi Yılbaşı Konuşmalarının İçeriği Üzerinden Putin İktidarının Pekiştirme Sürecinin ve Sosyal Kimlik Oluşumunun Analizi
D Sertoğlu
Politik Psikoloji Dergisi, 2023; 3(2):6-23
ÖZET
TAM METİN
2. Gençlerin Kimlik İnşasında Genç Suçluluğu ve Mekânın Rolü: Samsun İli Örneği
Z Deniz, İ Ataç
Politik Psikoloji Dergisi, 2023; 3(2):24-45
ÖZET
TAM METİN
3. Suriye’den Türkiye’ye Göç Hareketinin Kuramsal Analizi
Z Arpa
Politik Psikoloji Dergisi, 2023; 3(2):46-67
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
4. İnternetimizi Geri Almanın Yolu: Platformdan Kaçış Geert Lovink, 2023, İletişim Yayınları, 240
E Parlak
Politik Psikoloji Dergisi, 2023; 3(2):68-71
ÖZET
TAM METİN