Dergi Ara >>
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 4; Sayı: 2
Derleme
1. Bireysel Psikoloji (Adler Yaklaşımı) Temelli Bağımlılık Önleme Çalışmaları: Okullarda Sosyal İlgi Uygulamalarının Önemi
S Ayas , Z Hatipoğlu Sümer
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2021; 4(2):1-22
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Ortaokul Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
A Yıldız , S Kahraman
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2021; 4(2):23-60
ÖZET
TAM METİN