Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 1
Araştırma
1. Alkol Bağımlılığı Olan Hastaların Bellek İşlevlerinin Değerlendirilmesi
S Nurmedov
Current Addiction Research, 2018; 2(1):5-10
ÖZET
TAM METİN
2. Erzurum İlinde Denetimli Serbestlik Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik İncelenmesi
F Eren, N Gündüz, H Turan, E Erzincan
Current Addiction Research, 2018; 2(1):11-16
ÖZET
TAM METİN
3. İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması
N Korkmaz, GH Sayar , H Ünübol , N Tarhan
Current Addiction Research, 2018; 2(1):17-21
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Buprenorfin ve Benzodiazepin Beraber Kullanımı İle Ortaya Çıkan Solunum Depresyonu
H Kaya, Ö Kaya, S Paltun
Current Addiction Research, 2018; 2(1):22-26
ÖZET
TAM METİN
5. Psikoaktif Madde Kullanım Bozukluğu ve Psikoz Birlikteliğinde Birincil-İkincil Ayrımı: Olgu Sunumu
I Göğcegöz, F Zakirov
Current Addiction Research, 2018; 2(1):27-30
ÖZET
TAM METİN