Dergi Ara >>
Derleme
1. Ruhsal Travma, Dissosiyasyon ve Posttravmatik Stres Bozukluğu
S Bayraktar
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):1-7
ÖZET
2. Dissosiyatif Bozuklukların Tanımı ve Tanı Ölçütleri
YH Balcıoğlu, İ Balcıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):8-13
ÖZET
3. Dissosiyatif Bozuklukların Epidemiyolojisi
D Şarlak, E Öztürk
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):14-19
ÖZET
4. Dissosiyatif Temel Belirtiler ve Temel Psikoterapötik Yaklaşımlar
G Akcan, E Öztürk
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):20-30
ÖZET
5. Travma Merkezli Alyans Model Terapi: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi
E Öztürk
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):31-38
ÖZET
6. Modern Toplumda Kimlik, "Siber Dissosiyasyon" ve "Siber Alter": Teorik ve Klinik Bir Yaklaşım
E Öztürk, C Çalıcı
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):39-47
ÖZET
7. Dissosiyatif Bozukluklarda İntihar Girişimleri ile Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı
F Aşıcıoğlu, C Alıcı
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):48-52
ÖZET
8. Dissosiyatif Bozukluklarda İlaç Tedavileri
KO Karamustafalıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(3):53-54
ÖZET