Dergi Ara >>
Klinik Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2023; Cilt: 26; Sayı: 4
Editörden
1. Araştırmada ve yayıncılıkta yaşanmış deneyimler
D Ceylan
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):235-237
TAM METİN
Araştırma
2. Sıçanlarda kronik hafif strese bağlı depresyonda antidepresan tedavisinin hipokampus ve hipotalamus endoplazmik retikulum stresi üzerine etkilerinin araştırılması
M Karaağaç, M Ak, E Kurar, F Uguz, S Kutlu
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):238-247
ÖZET
TAM METİN
3. Polikistik over sendromlu kadınlarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu semptomlarının obezite ile ilişkisi üzerine bir araştırma
HM Soyak, G Açmaz
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):248-253
ÖZET
TAM METİN
4. Premenstrual disforik bozukluğun sıklığı, öngördürücüleri ve afektif mizaçlarla ilişkisi
İ Ekmekçi Ertek, M Ünler, A Yay Pençe, A Kayalar
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):254-263
ÖZET
TAM METİN
5. Psikotik bozukluk tanılı hastaların TRSM programına düzenli katılım sıklığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
C Sardoğan, BK Gültekin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):264-271
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel profilleri: Eşlik eden psikiyatrik tanısı olan ve olmayan çocuklar arasındaki farklar
HA Genç, R Markaroğlu, S Muradoğlu, I Necef, T Mutluer
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):272-281
ÖZET
TAM METİN
7. Sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında belirsizlik altında karar verme
H Demirci, E Pirdoğan Aydın, BA Kamazoğlu, ÖA Özer
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):282-292
ÖZET
TAM METİN
8. Yeni tanı almış kanser hastalarında intihar riskinin değerlendirilmesi
OHT Kılıç, İ Aksoy, U Varol, M Anil, A Alacacioglu, AS Çetin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):293-299
ÖZET
TAM METİN
9. Obsesif kompulsif bozukluk olan olgularda dinamik tiyol/disülfit dengesi ve oksidatif metabolizmanın değerlendirilmesi
ÖF Yılmaz, F Kartal, Ş Kartalcı
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):300-308
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Deprem ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığı: Bir sistematik derleme
Ş Sehlikoğlu, IG Yilmaz Karaman, C Yatsıbaş Kaçar, ME Canakci
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2023; 26(4):309-318
ÖZET
TAM METİN