Dergi Ara >>
Araştırma
1. Buprenorfin/Nalokson Yerine Koyma Tedavisinin Erken Döneminde Tedavi Başarısını Öngören Faktörler
C Guliyev, Lİ Yargıç
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(1):5-27
ÖZET
TAM METİN
2. Fas’ta Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Akdeniz Okul Araştırmaları Projesi
F El Omari, J Toufiq
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(1):29-39
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Otoskopik Fenomenin Eşlik Ettiği Kannabis Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk Olgusu
MH Kokaçya, ÜS Çöpoğlu, M Şahpolat, M Arı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(1):41-51
ÖZET
TAM METİN
4. İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu
S Erden, O Hatun
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(1):53-83
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Türkiye’de Okullarda Alkol Kullanımı Konusunda Yapılan Araştırmalar Yeterli mi?
Z Ülger, C Acar, P Torun
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(1):85-112
ÖZET
TAM METİN