Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2023; Cilt: 43; Sayı: 1
Araştırma
1. Çevrimiçi Psikoterapinin Etik Kodlar Çerçevesinde İncelenmesi
G Şen Pakyürek, B Korkmaz Yayın
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):1-39
ÖZET
TAM METİN
2. Küçük Çocuklar için Epistemik Merak Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması
S Sarac, E Mede, T Abanoz
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):41-58
ÖZET
TAM METİN
3. Algılanan Ebeveyn Reddi ile Somatizasyon Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü
Z Haktanır, I Çoklar
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):59-92
ÖZET
TAM METİN
4. Orta Yaş Dönemindeki Meme Kanseri Kadın Bireylerde Benlik Saygısı ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkiler: Hayatın Anlamının Aracı Rolü
C Soylu, Z Uçanok
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):93-115
ÖZET
TAM METİN
5. Kaufman Kısa Zekâ Testi İkinci Sürümünün (KBIT-2) ve Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeğinin Dördüncü Sürümünün (WÇZÖ-IV) Karşılaştırılması
S Uluç, F Öktem
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):117-140
ÖZET
TAM METİN
6. Ev Ortamı ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Çevresel Kaosun Çocukların Yönetici İşlevleri ile İlişkisinin İncelenmesi
F Eroğlu Ada, F Çorapçı, E A Duman
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(1):141-170
ÖZET
TAM METİN