Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2014; Cilt: 34; Sayı: 1
Araştırma
1. Romantik Kıskançlığın Bağlanma Stilleri, Benlik Saygısı, Kişilik Özellikleri ve Evlilik Doyumu Açısından Yordanması
F Curun, M Çapkın
Psikoloji Çalışmaları, 2014; 34(1):1-22
ÖZET
TAM METİN
2. Okul Öncesi Dönem Çocukların Öykülerinin Bağlanma Kuramına göre Niteliksel Değerlendirmesi
E Akgün, D Mellier
Psikoloji Çalışmaları, 2014; 34(1):23-43
ÖZET
TAM METİN
3. Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği [ÇESÖ]: Türkçe’ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi
E Karadağ, Ü Tosun
Psikoloji Çalışmaları, 2014; 34(1):45-69
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Okuma Güçlükleri ve Disleksi
S Saraç
Psikoloji Çalışmaları, 2014; 34(1):71-77
TAM METİN
5. Diyaloji Diyalektiğe Karşı
T Yıldız
Psikoloji Çalışmaları, 2014; 34(1):79-85
TAM METİN