Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2004; Cilt: 24; Sayı:
Araştırma
1. Bireysel Bir Farklılık Olarak Atıf Karmaşıklığı: Kavramsal Analiz ve Ölçek Uyarlaması
KO Paker
Psikoloji Çalışmaları, 2004; 24():1-27
ÖZET
TAM METİN
2. Yöneticiler İçin Liderlik Özelliklerini Ölçen Bir Ölçek Geliştirme
İ Türetgen, P Ünsal, N Telman
Psikoloji Çalışmaları, 2004; 24():25-44
ÖZET
TAM METİN
3. Fonolojik Farkındalık ve Harf Bilgisinin İlk Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi
S Karakelle
Psikoloji Çalışmaları, 2004; 24():45-56
ÖZET
TAM METİN
4. Sağlık ve Hastalığın Sosyal Temsilleri
M Narter
Psikoloji Çalışmaları, 2004; 24():57-74
ÖZET
TAM METİN
5. Savunma Mekanizmaları ve EEG Arasındaki İlişki
İ Anlı
Psikoloji Çalışmaları, 2004; 24():75-86
ÖZET
TAM METİN