Dergi Ara >>
Derleme
1. Kognitif Yaşlanma
ZD Aydın
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):17-25
ÖZET
Araştırma
2. Olanzapin Yaşlı Farelerin Epilepsi Şiddetini Artırıyor
KG Ulusoy, E Akdağ, E Macit, T çelik
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):26-31
ÖZET
Derleme
3. Yaşlılığa Özgü Bir Parasomni: REM Uykusu Davranış Bozukluğu
D Karadeniz
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):32-37
ÖZET
Araştırma
4. Yaşlılarda Yaşanılan Sosyal Çevrenin Etkileri
E Bozoğlu, AT Işık, Mİ Naharcı, T Onar, H Doruk
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):38-42
ÖZET
Derleme
5. Demansta Depresyon
İ Kırpınar
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):43-51
ÖZET
Araştırma
6. Yaşlı ve genç yaş grupları arasında tiroidektomi sonuçlarında ve komplikasyonlarında herhangi bir fark var mıdır?
S Aydın, B Ünal, M Karabeyoğlu, Ö Cengiz
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):52-57
ÖZET
Derleme
7. Yaşlı Bireylerde Cinsel Sorunlara Yaklaşım
S Doğan, E Eker
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2009; 1(1):58-66
ÖZET