Dergi Ara >>
Dahiliye ve Psikiyatri>> Yıl:2004; Cilt: ; Sayı: 6
Editörden
1. Önsöz
HE Mete
Dahiliye ve Psikiyatri, 2004; (6):5-5
Derleme
2. Kanserde Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon
HE Mete
Dahiliye ve Psikiyatri, 2004; (6):7-46
ÖZET